ATTENTION! The reservation is only valid after confirmation from Marias Camping! Booked, unpaid campsites and cottages that are not checked in at 6 pm on the day of arrival, will beforewarded to a new guest if you have not contacted the campsite by phone or mail no later than 6 pm the same day regarding late arrival.
During high season only weekly bookings (Sunday - Sunday)! Reservation of days only possible one week before the week of arrival.
Date of Arrival:

Invalid Input

Date of departure:

Invalid Input

I want to make a reservation for:
Invalid Input

I have a:
Invalid Input

Length (in meters, without towbar):
Invalid Input

I have a (Caravan awning):
Invalid Input

If possible cottage / plot:
Alternativ 1:
Invalid Input

Alternativ 2:
Invalid Input

Alternativ 3:
Invalid Input

Map overview of the area
PDF-Format    PNG-Format
Personal Information:
First name:(*)
Invalid Input

Surname:(*)
Invalid Input

Year of birth:(*)
Invalid Input

Address:(*)
Invalid Input

Postal code:(*)
Invalid Input

City:(*)
Invalid Input

Country:(*)
Invalid Input

Phone number:(*)
Invalid Input

Email:(*)
Invalid Input

Cancellation insurance (100 SEK):
Invalid Input

Number of adults:
Invalid Input

Number of children (0-18 years):
Invalid Input

Comments:
Invalid Input

I have read and agree to the terms and conditions for this reservation. Terms and conditions(*)
Invalid Input

Personal data(*)
Invalid Input

Marias Camping AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Marias Camping AB kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt. Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter eller för att be om att bli borttagen från våra register.